نرخ مصوب بليت پروازهاي داخلي فرودگاه بين المللي قشم در كلاس اكونومي
 
نرخ مصوب بلیت پروازهای داخلی در کلاس اکونومی بر اساس
 
مصوبه مورخ 11 تیرماه 1390 شورای عالی هوپیمایی کشوری
 
تاریخ اجرا: 27 تیرماه 1390
 
مبدأ مقصد نرخ بلیت(ريال) روزهای پرواز
آبادان قشم 907,000 غیرفعال
ارومیه قشم 1,490,000 غیرفعال
اصفهان قشم 869,000 دوشنبه و پنج شنبه
اهواز قشم 919,000 غیرفعال
تبریز قشم 1,460,000 غیرفعال
تهران قشم 1,134,000 ایران ایر روزانـه، و ماهان شنبه، دوشنبه،چهارشنبه
رشت قشم 1,263,000 غیرفعال
شیراز قشم 583,000 سه شنبه و جمعه
کرمان قشم 595,000 بزودی
کرمانشاه قشم 1,311,000 بزودی
کیش قشم 558,000 دو  شنبه و پنج شنبه
مشهد قشم 1,090,000 غیرفعال
یزد قشم 740,000 بزودی
 
 


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 17/08/91 ساعت 11:25

Copyright ® 2008 Hatam.co.ir